Skop Simposium:

 • Matematik Tulen
 • Matematik Gunaan
 • Matematik Kejuruteraan
 • Pendidikan Matematik
 • Matematik Pengkomputeran
 • Matematik & Multimedia
 • Statistik
 • Pengoptimuman
 • Penyelidikan Operasi
 • Sains Aktuari
 • Matematik Kewangan
 • Kualiti & Produktiviti

Bagaimanapun, umumnya skop tidak terhad kepada yang dinyatakan, tetapi merangkumi semua bidang Sains Matematik.